تبلیغات
سید مهدی دانشمند - دبیر علوم تجربی - امتحان نهایی علوم سوم خرداد 85خراسان
 
سید مهدی دانشمند - دبیر علوم تجربی
درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را
درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت ارائه ی مطالبی درباره ی علوم تجربی راهنمایی (نمونه سوال ، توضیح بعضی از قسمتها و مطالب وابسته به موضوعات درسی ) وبعضی مطالب سرگرم کننده یا اطلاعات عمومی ایجاد شده است .با تشکر از انتخاب شما امیدوارم مفید واقع شود ودرجهت بهتر شدن مطالب مرا راهنمایی کنید .

مدیر وبلاگ : سید مهدی دانشمند
نظرسنجی
در جستجوی چه مطالبی به این وبلاگ سر زدید؟
چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388 :: نویسنده : سید مهدی دانشمند

سوالات امتحان نهایی علوم تجربی  سوم راهنمایی خرداد 85استان خراسان

  

سوالات در ادامه مطلب

1- در هر یک از جمله های زیر جاهای خالی را با کلمه ی مناسب داخل پرانتز کامل کنید . 5/0نمره

الف) هر مولکول ذره ی سازنده ی ماده ای است که به آن .............. گفته می شود .(تر کیب یونی – ترکیب مولکولی – فرمول شیمیایی )

ب) اهرم نوع دوم که با افزایش نیرو به ما کمک می کند مزیت مکانیکی آن ............ است ( بزرگتر از یک – کوچکتر از یک – مساوی یک )

2- صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید .5/0 نمره

الف) به قطعه سنگ هایی که از اتمسفر می گذرند وروی زمین می افتند شهاب می گویند . ص À   غ À

ب) به تخلیه ی الکتریکی بین ابر و زمین رعد و برق می گویند .صÀ غ À

 

3- در ستون سمت راست مثال هایی از چند نوع واکنش دفاعی و در ستون سمت چپ نام آن واکنش نوشته شده است . لطفاً شما نام هر واکنش دفاعی را در پرانتز مقابل مثال آن بنویسید ( یک نام اضافی است )75/0نمره

                  مثال واکنش های دفاعی                                         نام واکنش دفاعی

- علی اغلب در عالم رویا فرو می رود و به آینده فکر می کند .(..........)                   الف : دلیل تراشی

- پویا برای انجام ندادن تکالیف خود دلیل به ظاهر قانع کننده ای می آورد .(..........)     ب: انکار

- مینا برای پوشاندن واقعیتی که نمی خواهد آشکار شود آن را نمی پذیرد .(..............)  ج: خیال بافی 

                                                                                                                د: جبران نقص

4- در سوالات زیر پاسخ درست را با علامت ضربدر مشخص کنید .75/0نمره

- عدد اتمی اکسیژن در ایزوتوپ O8/18 کدام است ؟

الف – 8             À          ب- 10 À                        ج- 18 À                        د- 26À

- کدام پدیده ی زیر در محل دور شدن دو ورقه که معمولاً در اقیانوسها قرار دارند بوجود می آید ؟

الف- رشته کوه های میان اقیانوسی À             ب- جزایر قوسی À

ج- گودال عمیق À             د- رشته کوه های بلند قاره ای À

- کدام غده های زیر با ترشح هورمون های رشد ، موجب تنظیم رشد در دوران جنینی وتا حدود 20 سالگی می شوند ؟

الف- فوق کلیه – هیپوفیزÀ                           ب- تیروئید – فوق کیه À

ج- تیروئید – هیپوفیز À                              د- لوزالمعده – تیروئید À

 

5- سرانجام دانشمندان ایرانی موفق شدند ایزوتوپ اورانیوم 238  را به اورانیوم غنی شده 235 که سوخت نیروگاه های هسته ای به شمار می آید تبدیل کنند بین این دو ایزوتوپ اورانیوم چه تفاوت هایی وجود دارد ؟ 0دو مورد ) 5/0 نمره

 

6- معلم علوم از دانش آموزان گروه تامسون خواست ، به کمک کاغذ لیتموس ، اسید یا باز بودن چند محلول شیمیایی را مشخص کنند . نظر شما در مورد تغییر رنگ کاغذ لیتموس در محیط های اسیدی و بازی چیست ؟ 5/ 0نمره

 

7- شهر مقدس مشهد بین دو رشته کوه هزار مسجد در شمال و بینالود در جنوب قرار گرفته است . کوه های هزار مسجد بیشتر رسوبی هستند و کوه های بینالود بیشتر سنگ های آذرین و دگرگون دارند . اگر از شما بخواهند برای مطالعه ی گذشته ی این منطقه فسیل هایی پیدا کنید ، کدام کوه ها را انتخاب می کنید ؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید .75/0نمره

 

8- سینا با تلسکوپی که خودش ساخته بود به ستاره های آسمان نگاه می کرد . او در آسمان ستاره ای به رنگ قرمز و ستاره ی دیگری به رنگ زرد مشاهده کرد . پیش بینی شما درباره حدود دمای این دو ستاره چیست ؟ 5/0نمره

 

9- شاید شنیده باشید که مأمورین آتش نشانی توصیه می کنند ، کپسول های حاوی گاز را از منبع حرارت دور نگه داریم . دلیل این توصیه چیست ؟75/0 نمره

 

10- مهسا در آزمایش بار الکتریکی ، میله ی پلاستیکی باردار شده ای را به بادکنک دارای بار منفی نزدیک کرد مشاهده کردبادکنک از میله دور می شود .به نظر شما چرا بادکنک از میله دور می شود  ؟ 5/0 نمره

 

11- میله ی شیشه ای بارداری را به کلاهک یک برق نمای بدون بار تماس می دهیم .

الف- پیش بینی شما در مورد ورقه های الکتروسکوپ چیست ؟25/0نمره

ب- به نظر شما چرا پایه ی برق نما را از اجسام غیر فلزی می سازند ؟5/0نمره

 

12- نحوه ی ساختن یک آهنربا به روش مالش را توضیح دهید و قطب های آهن ربای بوجود آمده را با رسم شکل مشخص کنید .  1نمره

13- معلم از محمود خواست : چهار مورد از وظایف اسکلت انسان را نام ببرد .

محمود گفت : یکی از وظایف اسکلت کمک به حرکت بدن است ولی سه مورد دیگر را به خاطر نیاورد .شما سه وظیفه ی دیگر اسکلت را بنویسید .75/0نمره

 

14- شکل روبرو عمل متقابل ماهیچه های بازو را در هنگام بسته شدن ساعد نشان می دهد 1نمره

الف- منظور از عمل متقبل ماهیچه ها چیست ؟

ب- روی شکل ماهیچه ای راکه منبسط و منقبض شده است ، مشخص کنید .

 

15- اعمال انعکاسی کارهای بسیار سریع و غیر ارادی هستند که بدن در مقابل بعضی محرک ها انجام می دهد .1نمره

الف- فایده ی سریع و غیر ارادی بودن اعمال انعکاسی چیست ؟

ب- در عمل انعکاسی پرش زانو ، محرک و پاسخ را مشخص کنید .

 

16- با استفادهاز کلات داده شده نقشه ی مفهومی زیر را در مورد تولید مثل جنسی کامل کنید .75/0نمره

(لقاح داخلی – ماهی – پرنده ی تخم گذار )

                                    لقاح خارجی   مثل ...............

تولید مثل جنسی

                                    ...............   مثل پستاندار و ...............

17- شکل مقابل ساختمان یک گل را نشان می دهد نام قسمت های خواسته شده را در محل شماره گذاری بنویسید .75/0نمره   (قسمت های مادگی و پرچم )

 

 

 

18- یکی از راه های جلوگیری از آلودگی محیط زیست ، بازیافت یا استفاده ی مجدد از مواد است . به نظر شما بازیافت مواد چه کمکی به حفظ محیط زیست می کند ؟ 5/0نمره

 

19- رضا در اخبار علمی شنید که در پایتخت یکی از کشورهای اروپایی باران اسیدی باریده و خسارات زیادی را به بار آورده است .شما دو مورد از خسارت های احتمالی باران اسیدی را بنویسید ؟ 5/0نمره 

 

مسئله ها : لطفاً مسئله های زیر را با نوشتن فرمول ، راه حل و ذکر یکاها حل کنید .

20 – با توجه به شکل مزیت مکانیکی اهرم را محاسبه کنید .5/0

( نیروی مقاوم =500نیوتن و نیروی محرک =20نیوتن)

21- تلویزیون معمولاً در هر 5 ثانیه 400 ژول انرژی الکتریکی مصرف می کند .توان الکتریکی تلویزیون چند وات است ؟5/0نمره

22- وزن نوعی یخچال ، حدود 1000نیوتن است و مساحت تماس پایه های آن با زمین حدود 100 سانتی متر مربع است . فشاری که این یخچال بر زمین وارد می کند ، چند نیوتن بر سانتیمتر مربع است ؟ 5/0

 

23- اگر مقاومت مداری 2  اهم و اختلاف پتانسیل آن 12 ولت باشد شدت جریانی که از مدار عبور می کند چند آمپر خواهد بود ؟

نوع مطلب : نمونه سوال علوم تجربی سوم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 22 اردیبهشت 1391 09:48 ق.ظ
با سلام خدمت همکار گرامی وبلاگ زیبایی دارید در صورت تمایل به تبادل لینک با من تماس بگیرید.
یکشنبه 10 اردیبهشت 1391 01:59 ب.ظ
عالی بود متشكرم
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1391 09:31 ب.ظ
خوب بود.مرسی
سه شنبه 18 خرداد 1389 11:06 ب.ظ
متشكر بخاطر لطفی كه كرده اید...
سید مهدی دانشمندسلام من هم از لطف شما متشکرم
شنبه 16 خرداد 1388 12:44 ق.ظ
SALAM SAL KE TAMAM SHOD VALI LOTFAN MATALEBE JADID TARY BENEVISIDAR SAYTETAN
سید مهدی دانشمندسلام آقا بهداد انشاا... که همه ی نمراتت خوب شده باشه و تابستون حسابی خوش بگذرونی .ممنونم امیدوارم بتونم مطالب کم اما مفیدی را در وبلاگم بذارم . خدانگهدارت
جمعه 15 خرداد 1388 06:36 ب.ظ
خیلی قابل استفاده بود
سید مهدی دانشمندسلام خوشحال شدم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :